Yükleniyor
Hey Öğrenci Baksana'lı!Öğrenci Baksana BlogZ ile artık sen de içerik üretebilirsin!
Hadi Başlayalım

Tanım

İşbu sözleşme ogrencibaksana.com alan adına bağlı tüm sayfalarda, websitesi, mobil uygulamaları, mobil websitesi, akıllı TV uygulaması, cihaz/işletim sistemleri ve/veya işbu site işleteni, sahibi veya belirtilen ilgilisi (bundan böyle ‘Öğrenci Baksana’ olarak anılacaktır) tarafından duyurulmuş olan uygulamalarında (bundan böyle ‘UYGULAMA’ olarak anılacaktır) yer alan hizmetlerin kullanım şartlarını belirler. 


UYGULAMA'yı ziyaret eden, kullanan ve/veya üye olan (bundan böyle ‘Kullanıcı’ olarak anılacaktır), Öğrenci Baksana’ya bağlı tüm sayfalarda sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve/veya kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğu yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunukabul etmiş sayılır.


Taraflar

İşbu sözleşme, yine bu sözleşmenin Tanım kısmında belirtilen Kullanıcı ve Öğrenci Baksana arasındadır.


Bağlam

İşbu sözleşme taraflara UYGULAMA ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dahilinde yerine getireceklerini kabul ve beyan ederler.


Sorumluluklar

 1. Öğrenci Baksana; UYGULAMA'da sunulan hizmet ve yer alan içerikler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.
 2. Öğrenci Baksana, Kullanıcı’nın sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
 3. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da UYGULAMA’nın kaynak kodunu, arşivlerini ve/veya veritabanındaki kayıtlarını bulmak ya da elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını; aksi halde ve 3. kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul ve beyan eder.
 4. Kullanıcı, UYGULAMA içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı,yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zararlardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda Öğrenci Baksana yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatabilir ve bütün bu haklarını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi paylaşma talepleri gelirse bu talebi olumlu yanıtlama hakkını saklı tutar.
 5.  Kullanıcıların birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.


Fikri Mülkiyet Hakları

 1. Öğrenci Baksana’da yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, kod, logo, tasarım, görsel veya işitsel çoklu-ortam dosyaları, blog yazıları, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları (bundan böyle ‘İÇERİK’ olarak anılacaktır), site işleteni ve sahibi veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
 2. UYGULAMA'da yer alan bilgiler,  blog yazıları içerikleri ve içerik yazarları bilgileri hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Öğrenci Baksana’nın bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.


Gizli Bilgi ve Veriler

 1. Taraflar, işbu sitede yer alan Gizlilik Politikası metninin tüm maddelerinin geçerli olduğunu ve ilgili metnin tüm maddelerini kabul eder.
 2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru ve benzeri pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Kullanıcı’nın kendisine ait iletişim, portföy durumu, demografik bilgilerini Öğrenci Baksana’nın iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşılmasına onay verdiğini kabul ve beyan eder. Bu bilgiler, firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak, istatistiksel çalışmalar yapmak ve işbu sitede yer alan Gizlilik Politikası metninin ‘Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı’ maddesinde belirtilen amaçlarla kullanılabilir.


Kayıt ve Güvenlik

 1. Kullanıcı, kayıt olurken veya sonrasında, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde işbu sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Öğrenci Baksana, Kullanıcı’yı bilgilendirmeksizin hesabını sona erdirebilecektir.
 2. Kullanıcı, işbu site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Öğrenci Baksana sorumlu tutulamaz.
 3. Öğrenci Baksana, belirli zaman aralıklarıyla kayıtlı Kullanıcı’nın, kayıt olurken belirttiği gibi öğrenci olduğunu ispatlamasını isteme hakkını saklı tutar. Öğrenci Baksana, öğrenim süreci dışında olan hesap sahiplerinin hesaplarını Kullanıcı’yı bilgilendirmeksizin sona erdirebilecektir.Garanti Vermeme

İşbu sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Öğrenci Baksana tarafından sunulan hizmetler “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm ima edilen garantiler de dahil olmak üzere hizmetler veya UYGULAMA ile ilgili olarak ve bunlarda yer alan tüm bilgiler ve İÇERİK dahil olmak üzere açıkça belirtilen veya ima edilen, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.


Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu sözleşmenin şartlarından biri veya birkaçı, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalan maddeleri geçerliliğini korumaya devam eder.


Mücbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan; doğal afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebepler işbu sözleşmede “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır. Mücbir Sebeplerden dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler Taraflarca ifa edilemez hale gelirse taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.


Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Öğrenci Baksana, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılacaktır.


Sözleşmenin Devri

Öğrenci Baksana, işbu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir ancak Kullanıcı bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.


Delil

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları gibi fiziksel veya sanal her türlü materyal 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, Kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul ve beyan eder.


Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu sözleşmenin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanır ve İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.